Kodeks pracy ma pełnić funkcję ochronną dla pracowników

Argumenty podawane w uzasadnieniach obydwu projektów, jakoby przepisy prawa pracy, w tym dotyczące czasu pracy miały istotny wpływ na poziom bezrobocia nie mają żadnych podstaw w wynikach badań naukowych – pisze dr Magdalena Rycak w opinii prawnej dotyczącej poselskiego i rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Jak wykazują badania ekonometryczne, na poziom bezrobocia w danym kraju wpływają przede wszystkim takie czynniki, jak polityka fiskalna państwa oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych

Dr Magdalena Rycak odnosi się w swojej opinii do argumentacji użytej w uzasadnieniu do projektów ustaw o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Miedzy innymi rozprawia się z teza, jakoby nieelastyczny czas pracy był jedną z przyczyn braku inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Odpierając ten argument przypomina, że przepisy dotyczące czasu pracy nie są wymieniane wśród czynników oddziałujących na decyzję o podjęciu bezpośredniej inwestycji zagranicznej ale jak najbardziej są nimi np. koszty czynników produkcji, w tym w szczególności takie koszty pracy jak wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, polityczna stabilność i stopień ryzyka inwestycji w danym państwie ale też infrastruktura, w tym drogi! Nie da się przykryć braków i zaniedbań infrastrukturalnych tzw elastycznym czasem pracy.

Jeśli zaś chodzi o karierę zwrotu “elastyczny czas pracy”, dr Rycak zauważa, iż takie określenia jak „elastyczność zatrudnienia”, „liberalizacja zatrudnienia”, „deregulacja prawa pracy”, „flexicurity”, „dialog społeczny” czy „dialog partnerów społecznych” są wyrazem pewnej mody, która przyszła do nas z zachodu. „Wysoki stopień nieokreśloności i wieloznaczności zwrotu „elastyczność zatrudnienia” sprawia, że globalna ocena tego, czy zatrudnienie jest elastyczne, czy nieelastyczne oraz jaka jest skala jego elastyczności, praktycznie jest niemożliwa do racjonalnej weryfikacji”.

I najważniejsza konkluzja, którą należy wypisać złotą czcionką na pierwszej stronie Kodeksu pracy. Przepisy prawa pracy nie są więc instrumentem mającym wpływ na ogólny poziom bezrobocia. O istocie prawa pracy decydują normy ochronne wyrównujące dysproporcje w faktycznym układzie sił między pracownikiem i pracodawcą.

Dr Magdalena Rycak jest Prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji ds. Kierunku Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Zastępca Sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy.

Całą opinię dr Magdaleny Rycak można przeczytać w dziale Ekspertyzy i opinie

Print Friendly, PDF & Email

Zgoda na wykorzystanie cookies oraz przetwarzanie danych osobowych Więcej informacji

Ta strona używa cookies. Korzystasz ze strony zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych – treści dostępnej w internecie. Jeśli Twoje ustawienia zezwalają na zapisywanie cookie, są one zapisywane. Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, inaczej rzecz biorąc w Twoim urządzeniu – komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu z przeglądarką stron internetowych lub innym podobnym oprogramowaniem. Cookies pozwalają na identyfikację komputera z którego użytkownik wszedł na stronę. Używamy plików cookie, które są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszania się po serwisie, albo w celu zapewnienia pewnych podstawowych funkcji. Używamy cookies, aby zwiększyć funkcjonalność witryny poprzez przechowywanie np. preferencji. Daje to nam możliwość poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, aby zapewnić Państwu lepsze działanie strony.

Korzystanie ze strony wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść klauzuli informacyjnej znajdziesz tutaj.

Zamknij