XXXI Krajowy Zjazd Delegatów OZZZPRC

W dniach 18-20 kwietnia w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się XXXI Krajowy Zjazd Delegatów OZZZPRC. Otworzył go przewodniczący Zrzeszenia Krzysztof Kisielewski. Wprowadzono sztandar, następnie przedstawiony i przyjęty został proponowany porządek obrad.

Na prowadzących zjazd wybrano: Piotra Serafina i Tadeusza Wierzchowskiego. Protokolantami zostali: Marzena Berezowska, Dorota Kulczyńska oraz Zbigniew Barcewicz. Do pracy w Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono: Piotra Kutyłę, Michała Sztybera, Wojciecha Kasickiego oraz Dariusza Piecyka (w toku obrad komisja ta przekształciła się w Komisję Wyborczą w związku z koniecznością wyboru delegatów na Kongres Forum Związków Zawodowych), zaś do Komisji Uchwał i Wniosków: Grzegorza Jelenia, Andrzeja Kuryło oraz Tomasza Ciesiółkę.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła władność XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów do podejmowania uchwał – na 115 delegatów wydano 98 mandatów.

W dalszej części posiedzenia przewodniczący OZZZPRC przedstawił sprawozdanie z działalności prezydium i zarządu. Następnie skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe za 2017 rok, wysłuchano też sprawozdania komisji rewizyjnej.

Podczas dyskusji nad sprawozdaniami wiceprzewodniczący Roman Michalski przedstawił informację o Funduszu Świadczeń Socjalnych, z kolei Piotr Serafin poinformował, że jest członkiem zespołu ds. przeciwdziałania stresowi w pracy, przedstawił też zakres prac tego zespołu funkcjonującego w ramach Forum Związków Zawodowych. Adam Odolski zwrócił uwagę na niewystarczające – jego zdaniem – działania Zrzeszenia w obszarze prac nad reprezentatywnością organizacji związkowych, definicją dnia wolnego, a także na rzecz emerytur pomostowych i generalnie – rozwijania działalności Zrzeszenia. Następnie Roman Michalski poinformował o pracach dotyczących zaświadczeń kwalifikacyjnych, zaproponował też strategię prac nad definicją dnia wolnego oraz systemami czasu pracy, zaprezentował idee, na jakich Zrzeszenie powinno się opierać. Waldemar Lutkowski przedstawił z kolei faktyczny stan działań, prowadzonych m.in. przez Forum Związków Zawodowych w temacie emerytur pomostowych. Zaprezentowano też ulotkę promującą cele i działalność Zrzeszenia.

Po zakończeniu dyskusji rozpoczęło się głosowanie nad sprawozdaniami. Poszczególne sprawozdania zostały przyjęte, udzielono też absolutorium dla zarządu.

W dalszej części obrad zjazdu wybrani zostali delegaci na Kongres Forum Związków Zawodowych. Nasze Zrzeszenie reprezentować będą: Piotr Serafin, Tomasz Sus, Paweł Swoboda, Mieczysław Żabiński, Andrzej Mazur, Mariusz Niewiadomy i Dariusz Salomon.

Następnie przewodniczący komisji statutowej przedstawił rekomendowane przez zarząd Zrzeszenia zmiany w statucie OZZZPRC. Przedstawiciele sekcji branżowych wyrazili swoje stanowiska na ich temat i rekomendowali je. Wobec braku chętnych do dyskusji, poszczególne zmiany zostały przegłosowane. Wniosek o przyjęcie jednolitego Statutu Zrzeszenia został przyjęty jednogłośnie.

W dalszej części obrad przewodniczący K. Kisielewski przedstawił projekt składki progresywnej. Odczytano też i przegłosowano projekty uchwał i wniosków złożone przez delegatów do Komisji Uchwał i Wniosków. I tak np. Piotr Serafin zaproponował, by Zjazd zdecydowanie odciął się od projektu zmian do kodeksu pracy zaproponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną, przyjmując stanowisko, że OZZZPRC krytycznie ocenia nowelizację prawa pracy i nie zgadza się na jakiekolwiek próby podejmowania inicjatywy legislacyjnej na podstawie opracowanego materiału. Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie.

Zjazd przyjął również uchwałę, w której sprzeciwia się podejmowaniu inicjatyw zmierzających do zmiany regulacji art. 54 Prawa energetycznego.

Jednogłośnie przyjęto też preliminarz budżetowy na 2018 r.

 

Print Friendly, PDF & Email

Zgoda na wykorzystanie cookies oraz przetwarzanie danych osobowych Więcej informacji

Ta strona używa cookies. Korzystasz ze strony zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych – treści dostępnej w internecie. Jeśli Twoje ustawienia zezwalają na zapisywanie cookie, są one zapisywane. Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, inaczej rzecz biorąc w Twoim urządzeniu – komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu z przeglądarką stron internetowych lub innym podobnym oprogramowaniem. Cookies pozwalają na identyfikację komputera z którego użytkownik wszedł na stronę. Używamy plików cookie, które są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszania się po serwisie, albo w celu zapewnienia pewnych podstawowych funkcji. Używamy cookies, aby zwiększyć funkcjonalność witryny poprzez przechowywanie np. preferencji. Daje to nam możliwość poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, aby zapewnić Państwu lepsze działanie strony.

Korzystanie ze strony wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść klauzuli informacyjnej znajdziesz tutaj.

Zamknij