Zmiana statutów: Sprawa była bezprecedensowa

Magazyn Zmiany, lipiec, tekst nr 5

Do końca czerwca organizacje związkowe musiały dostosować statuty – zgodnie z art. 18 ustawy zmieniającej ustawę o związkach zawodowych. -Było dużo pracy – przyznaje Anna Łabudź-Nowicka z kancelarii Radców Prawnych Jurałowicz, Hermann i Wspólnicy Sp.k., która pomagała organizacjom związkowym. Poniżej cała rozmowa.

Jak przeszła procedura dostosowywania statutów?

Do kancelarii wpłynęła tak duża liczba wniosków, że zaangażowana w przedmiotowe zmiany statutów była w zasadzie cała obsada kancelarii – sprawa była zatem bezprecedensowa. W zakresie wniosków kierowanych do kancelarii przez organizacje związkowe, znajdowały się nie tylko kwestie związane z faktyczną zmianą statutów, ale także prośby o pomoc w ich rejestracji. Kancelaria zatem opracowywała nie tylko treści uchwał, które mają być podjęte na Walnym Zebraniu Delegatów (Członków), ale też wielokrotnie analizowała dokumenty z Walnego Zebrania Delegatów i wypełniała wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego. W mailach przewodnich stanowiących odpowiedź na wnioski organizacji związkowych, kancelaria wyjaśniała, co należy zrobić, tj. jakie uchwały podjąć, jak przygotować tekst jednolity statutu, zalecała składanie oświadczeń o adresach do doręczeń członków zarządu związku zawodowego itp. Kancelaria obecnie na bieżąco – przez portal internetowy – monitoruje zmiany dokonywane przez sądy rejestrowe w odniesieniu do organizacji związkowych, dla których opracowywała zmiany statutów i na chwilę obecną – wszystkie zmiany są rejestrowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Z czym były największe problemy?

Największym “problemem” jaki powstał na tle wprowadzanych zmian była ich czasochłonność. W celu przygotowania bowiem propozycji zmian konieczna była analiza i przeczytanie całego statutu, a nie wybiórczo – jak można byłoby przypuszczać – tylko początkowych postanowień statutu dotyczących zrzeszonych członków związku. Zmiany zasadnicze, tj. dotyczące osób, które mogą zrzeszać się w związku zawodowym, niejednokrotnie powodowały konieczność dokonania dodatkowych zmian, np. usunięcia ze statutu postanowień posługujących się pojęciami “pracownik”, “interesy pracownicze”, “stosunek pracy”, “umowa o pracę” itp. Często też statuty, z uwagi na ich uchwalenie kilkanaście lat temu i brak bieżącej aktualizacji, posługiwały się pojęciami “archiwalnymi”, nieprzystającymi do obecnych realiów. Zmiany te dotyczyły zatem kilku albo nawet kilkunastu paragrafów statutów. Brzmienie wszystkich postanowień statutów musiało być bowiem spójne, aby nie zostały one zakwestionowane przez sąd rejestrowy. Praktycznie każdorazowo zmianie ulegał także cel organizacji, który należało wyodrębnić we wniosku do KRS, o czym kancelaria również informowała organizacje związkowe.

Czy po nowelizacji ustawa nakłada jeszcze jakieś obowiązki odnośnie statutów, o których należy pamiętać?

Nie, odnośnie statutów nie ma tu żadnych dodatkowych obowiązków. Należy tylko pamiętać, że w przypadku gdyby w przyszłości związki zawodowe dokonywały zmian statutów, to należy zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały w tym zakresie. Dodatkowo kancelaria wskazuje na obowiązek wynikający z innej ustawy, tj. ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, że najpóźniej do dnia 15.09.2019 r. organizacje związkowe muszą złożyć do akt rejestrowych oświadczenia członków zarządu o ich adresach do doręczeń. Wszędzie tam, gdzie kancelaria opracowywała zmiany do statutów, wskazywała na konieczność dołączenia do wniosku do KRS przedmiotowych oświadczeń (przygotowując od razu ich wzór) .

Print Friendly, PDF & Email

Zgoda na wykorzystanie cookies oraz przetwarzanie danych osobowych Więcej informacji

Ta strona używa cookies. Korzystasz ze strony zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych – treści dostępnej w internecie. Jeśli Twoje ustawienia zezwalają na zapisywanie cookie, są one zapisywane. Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, inaczej rzecz biorąc w Twoim urządzeniu – komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu z przeglądarką stron internetowych lub innym podobnym oprogramowaniem. Cookies pozwalają na identyfikację komputera z którego użytkownik wszedł na stronę. Używamy plików cookie, które są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszania się po serwisie, albo w celu zapewnienia pewnych podstawowych funkcji. Używamy cookies, aby zwiększyć funkcjonalność witryny poprzez przechowywanie np. preferencji. Daje to nam możliwość poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, aby zapewnić Państwu lepsze działanie strony.

Korzystanie ze strony wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść klauzuli informacyjnej znajdziesz tutaj.

Zamknij