Więcej czasu na zeznanie. Analizujemy rozporządzenie

Magazyn Zmiany, kwiecień/08

Nowe terminy składania zeznań podatkowych, sprawozdań i informacji w związku z pandemią koronawirusa. Daniela Wlazły, księgowa OZZZRPC, analizuje dokumenty – m.in. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. DZ.U. poz.570

Co dokładnie zmienia ww. rozporządzenie?

Rozporządzenie wprowadza prolongatę terminów sporządzenia, udostępnienia,zatwierdzenia i przekazania sprawozdań finansowych do właściwego rejestru, o których mowa w ustawie o rachunkowości. Związki wpisane do rejestru przedsiębiorstw przekazują sprawozdania  do KRS, a pozostałe do KAS.
I tak:
– o 90 dni przedłuża się termin określony w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości  w zakresie sporządzenia i zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy (wg. w/w art. 24 za rok obrotowy- nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym) 
– o 90 dni przedłuża się termin zakończenia inwentaryzacji,
– o 3 miesiące przedłużone zostały terminy na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i podpisania go przez zarząd a w OZZZPRC przez Prezydium , był to termin 31.03.2020 r. określony przez art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości – został on przedłużony o 3 miesiące to będzie 30.06.2020 r.
– o 3 miesiące został przesunięty termin określony w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, który mówi: roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający , nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dniem bilansowym, jak wiemy, jest 31.12.2019 r. a organem zatwierdzającym przeważnie są walne zebrania, czyli nowy termin zatwierdzenia według mnie to jest 30.09.2020 r.

Co z CIT-8?

Zgodnie z rozporządzeniem:
– do 31 maja 2020 został przedłużony  dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (prowadzący działalność gospodarczą, płacący podatek),
– do 31 lipca 2020 został przedłużony dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych spełniających co najmniej jeden z następujących warunków:
1).osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art.17 ust. 1  ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych. Przeważnie wszystkie związki zawodowe osiągają dochody wolne od podatku  i ich by dotyczył ten termin na złożenie CIT do swojego urzędu skarbowego, ale najlepiej się upewnić w swoim US ponieważ, związki sporządzają swoje sprawozdania według załącznika nr 4 (jako mikro przedsiębiorstwa) lub nr 1  (jak pozostałe jednostki) ustawy o rachunkowości. Związki swoje dochody wolne od podatku wykazują w załączniku   CIT0 i jest to art 17 ust. 1 pkt. 39,40. 
2).uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody z działalności pożytku publicznego o których mowa w tej ustawie, stanowiły co najmniej 80 % łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez podatnika, są to takie pozostałe organizacje pozarządowe np. fundacje , stowarzyszenia i sporządzają sprawozdania  według załącznika nr. 5 ustawy o rachunkowości.

A jak wygląda kwestia PIT-ów?

Do końca lipca muszą sporządzić i przesłać sprawozdania finansowe osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (art.45 ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). “Zwykli” pracownicy-podatnicy, którzy rozliczają się na podstawie PIT-ów otrzymanych od pracodawcy, mają czas do 1 czerwca – czyli o miesiąc dłużej – bez żadnych kar za złożenie i wpłacenie w tym terminie podatku.

W razie jakichkolwiek problemów z analizą terminów wprowadzonych nowymi przepisami, zachęcam do kontaktu z biurem OZZZPRC.

Print Friendly, PDF & Email

Zgoda na wykorzystanie cookies oraz przetwarzanie danych osobowych Więcej informacji

Ta strona używa cookies. Korzystasz ze strony zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych – treści dostępnej w internecie. Jeśli Twoje ustawienia zezwalają na zapisywanie cookie, są one zapisywane. Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, inaczej rzecz biorąc w Twoim urządzeniu – komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu z przeglądarką stron internetowych lub innym podobnym oprogramowaniem. Cookies pozwalają na identyfikację komputera z którego użytkownik wszedł na stronę. Używamy plików cookie, które są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszania się po serwisie, albo w celu zapewnienia pewnych podstawowych funkcji. Używamy cookies, aby zwiększyć funkcjonalność witryny poprzez przechowywanie np. preferencji. Daje to nam możliwość poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, aby zapewnić Państwu lepsze działanie strony.

Korzystanie ze strony wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść klauzuli informacyjnej znajdziesz tutaj.

Zamknij