Protest pod Kancelarią Premiera
news
Rozpoczął się protest pod Kancelarią Premiera. Od dzisiaj, codziennie, pod Kancelarią protestować będą przedstawiciele kolejnych organizacji związkowych zrzeszonych w Ogólnokrajowym Zrzeszeniu Związków Zawodowych Pracowników Ruchu …