Krzysztof Kisielewski współprzewodniczącym Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej

W dniach 21-22 sierpnia 2018 we Wrocławiu odbyło się posiedzenie strony ZZ Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej. Głównym celem spotkania było wskazanie nowego Współprzewodniczącego ze strony Związków Zawodowych oraz wskazanie zmian w składzie zespołu. Współprzewodniczącym wybrany został Krzysztof Kisielewski – Przewodniczący OZZZPRC.

Tematyka spotkania obejmowała również wypracowanie wspólnego stanowiska w kluczowych zagadnieniach dotyczących branży energetycznej:

  • Polityki energetycznej Polski do roku 2050
  • PUZP – standardy w energetyce
  • Rozporządzenia Ministra Energii sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych
  • Nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne – egzaminy kwalifikacyjne

Dodatkowo dokonano ustaleń w sprawach organizacyjnych np.:

  • Cyklicznych terminów posiedzeń plenarnych
  • Cyklicznych posiedzeń strony społecznej
  • Przekazywania informacji z działań przedstawicieli ZZ w zespole
  • Wzajemnej współpracy w zakresie spraw dotyczących branży

Download (PDF, 63KB)