Posiedzenie Sekcji Koksowniczo-Chemicznej

W dniach 15-16 listopada w Poraju odbyło się posiedzenie Sekcji Koksowniczo-Chemicznej. Gościem Sekcji był Przewodniczący Zrzeszenia Krzysztof Kisielewski. Przewodniczący Sekcji Dariusz Salamon przedstawił projekt regulaminu Sekcji. Po niewielkich uwagach Sekcja jednomyślnie przyjęła przedłożony projekt. Dużo uwagi poświęcono sprawom pracowniczym w poszczególnych zakładach. Nie zabrakło także sprawozdania z działalności Forum Związków Zawodowych przedstawionego przez członka Zarządu Głównego Mariusza Zarzyckiego.