Posiedzenie zespołu statutowego

W dniu 3 października w Bełchatowie odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu statutowego. Spotkanie dotyczyło wypracowania projektu jednego regulaminu dla wszystkich Sekcji OZZZPRC. Zespół przeanalizował obecne regulaminy przesłane przez poszczególne sekcje oraz ustalił zakres pracy na następne spotkanie.