Przegląd prasy

POLSKA NARUSZA PRAWA PRACOWNICZE (05 lutego 2015)

Rada Europy zarzuca Polsce naruszanie praw pracowniczych. Nasz kraj jest stroną Europejskiej Karty Społecznej, czyli dokumentu określającego prawa społeczne i ekonomiczne obywateli. Z najnowszego raportu dotyczącego wypełniania zapisów tej międzynarodowej konwencji wynika m.in., że w Polsce są zawody, w których umowa o pracę przewiduje nawet 24-godzinny dyżur (np. ochrona parkingów czy budynków). Nie jest to zgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami, w których zapisany jest maksymalnie 16-godzinny dyżur.

Kolejny zarzut Rady Europy dotyczy braku odpowiedniej rekompensaty za nadgodziny. Zakwestionowano również artykuł kodeksu pracy, który pozwała na dwutygodniowe wypowiedzenie umów na czas określony. Również minimalne wynagrodzenie w Polsce okazuje się być zbyt niskie – zdaniem ekspertów kwota ta nie pozwala na utrzymanie siebie i rodziny. Ponadto zbyt słabo chronione jest zdrowie kobiet pracujących nocą.

Polska łamie Europejską Kartę Społeczną również w kwestii przepisów o związkach zawodowych, a konkretnie braku możliwości tworzenia związków zawodowych przez pewne grupy urzędników oraz przez osoby zatrudnionym na podstawie kontraktów prawa cywilnego. (MP)

Źródło: Rzeczpospolita