Żegnamy Roberta Stefaniaka

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłym odejściu naszego Kolegi Roberta Stefaniaka, osoby życzliwej i skutecznej, wieloletniego działacza społecznego o rzadko spotykanej osobowości. Robert od początku działalności związany był z organizacją ZZPRC Tauron PE S.A. we Wrocławiu, pełniąc funkcje społeczne wewnątrz organizacji i poza nią, w tym przez wiele lat funkcje Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego tej organizacji.

Od początku kariery zawodowej Robert był związany z Ruchem, a kolejne stopnie kariery pozwoliły mu poznać specyfikę pracy i problemy osób z którymi współpracował. To właśnie było motorem jego zaangażowania w działalność związkową. Wierzył, że problemy można rozwiązywać i wypracować kompromis każdej sprawie. Był jednym z inicjatorów i założycieli ZZPRC Tauron PE S.A. we Wrocławiu, a jego skuteczność przełożyła się na stworzenie jednej z większych organizacji związkowych w energetyce dolnośląskiej. Uczestniczył w działaniach pozwalających na rozwiązanie wielu małych i dużych, indywidualnych oraz zbiorowych spraw. Brał czynny udział w przełomowych momentach realizacji zmian w energetyce broniąc interesu pracowników jako jeden z głównych negocjatorów układów zbiorowych i porozumień. Potrafił merytorycznymi argumentami walczyć o kompromisy, ale też bez wahania prowadził związek do ostrzejszych konfrontacji jeśli nie było innej drogi.

W osobie Roberta straciliśmy jedną z ważniejszych osób w historii ZZPRC Tauron PE S.A. we Wrocławiu, zaangażowanego pracownika i dobrego fachowca. Będzie nam go brakowało.

Ostatnie pożegnanie Roberta Stefaniaka odbędzie się na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (ul. Osobowicka 56) w dniu 10 maja 2018 r. o godzinie 10.40.