Członkowie Sekcji Elektrowni na Węgiel Kamienny spotkali się w Rewalu

W dniach 10 – 13 października w Rewalu, odbyło się robocze posiedzenie Sekcji Elektrowni na Węgiel Kamienny OZZZPRC.

Przewodniczący Sekcji Zbigniew Dykowski zapoznał zebranych z informacjami dotyczącymi Posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, które odbyło się 9 października 2017 roku. Niestety, bardzo przykry jest powrót do niedobrych praktyk wysyłania przez stronę pracodawców zastępców i osób nieumocowanych do podejmowania decyzji. Innym problemem jest brak ZZ Pracodawców. Podczas obrad Zespołu Pan minister Piotrowski omawiał tematykę braku węgla.

Roman Michalski przedstawił i omówił prezentację dotyczącą działalności Rady Dialogu Społecznego. W szczególności omówił udział w niej przedstawicieli OZZZPRC.

Kolejnym punktem było przedstawienie przez Pana Piotra Michalika oferty dla ZZ zaangażowania się w pomoc prawną związaną z uzyskiwaniem odszkodowań.

Bardzo ciekawym punktem obrad było spotkanie z Panią Pauliną Klacza – kierownikiem Centrum Obsługi Emerytur Pomostowych ZUS w Koszalinie. Omówiła zapisy ustawy, przedstawiła wiele aspektów związanych z emeryturami pomostowymi. Wywiązała się żywiołowa dyskusja, w trakcie której uzyskaliśmy odpowiedzi na zadane pytania.

Następnie spotkaliśmy się z Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych Panią Dorotą Gardias, która omówiła projekty w których ostatnio uczestniczy nasza centrala.

Przewodniczący OZZZPRC Krzysztof Kisielewski zapoznał zebranych z obecnymi i przyszłymi działaniami Zarządu w zakresie zespołów roboczych (statutowa, Kapituła Odznaczeń, Ujednolicenia wykazu stanowisk pracy w warunkach szkodliwych lub o szczególnym charakterze) szkoleń, działalności biuletynu “Zmiany” i strony internetowej Zrzeszenia.

Marek Osiecki Skarbnik Sekcji, omówił stan wydatków i finansów Sekcji.

Ostatnim punktem posiedzenia było omówienie przez poszczególnych uczestników sytuacji w ich macierzystych zakładach i organizacjach.

Tadeusz Wierzchowski
Zdjęcia Anna Wesołowska

Print Friendly, PDF & Email

Zgoda na wykorzystanie cookies oraz przetwarzanie danych osobowych Więcej informacji

Ta strona używa cookies. Korzystasz ze strony zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych – treści dostępnej w internecie. Jeśli Twoje ustawienia zezwalają na zapisywanie cookie, są one zapisywane. Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, inaczej rzecz biorąc w Twoim urządzeniu – komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu z przeglądarką stron internetowych lub innym podobnym oprogramowaniem. Cookies pozwalają na identyfikację komputera z którego użytkownik wszedł na stronę. Używamy plików cookie, które są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszania się po serwisie, albo w celu zapewnienia pewnych podstawowych funkcji. Używamy cookies, aby zwiększyć funkcjonalność witryny poprzez przechowywanie np. preferencji. Daje to nam możliwość poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, aby zapewnić Państwu lepsze działanie strony.

Korzystanie ze strony wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść klauzuli informacyjnej znajdziesz tutaj.

Zamknij