O nas

o nas Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego jest centralą związkową zrzeszającą około 20 tysięcy związkowców skupionych w ponad 80 organizacjach związkowych z największych zakładów w Polsce. Funkcjonujemy w branżach takich jak: energetyka, chemia, koksownictwo, hutnictwo i górnictwo. Na co dzień współpracujemy m.in. z prawnikami, naukowcami i specjalistami z wielu dziedzin.

Jednym z głównych celów, dla których powstało Zrzeszenie, jest polepszenie warunków pracy i życia osób zatrudnionych w systemach zmianowych. Zgodnie ze statutem nasza centrala ma stać na straży praw i godności wszystkich ludzi pracy, a w szczególności – dążyć do zabezpieczenia praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, jak również podejmować działania na rzecz złagodzenia skutków pracy w ruchu ciągłym.

Do najważniejszych inicjatyw podejmowanych przez OZZZPRC należy zaliczyć m.in. wprowadzenie pięciobrygadowej organizacji pracy oraz działania na rzecz polepszenia warunków pracy i płacy w przedsiębiorstwach.

W 2003 roku na nasze zlecenie przygotowana została ekspertyza, w której naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie i Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi wypowiedzieli na temat celowości skrócenia pracy w ruchu ciągłym. Z kolei 16 lutego 2006 r. Zrzeszenie pod patronatem Forum Związków Zawodowych zorganizowało w Warszawie międzynarodową konferencję naukową nt. Skrócenie czasu pracy jako rekompensata zatrudnienia w porze nocnej. Wzięli w niej udział przedstawiciele nauki z zakresu medycyny pracy reprezentujący Polskę, Holandię i Włochy. Wypracowane podczas konferencji stanowisko zostało przekazane do najważniejszych ośrodków decyzyjnych w Polsce.

OZZZPRC jest członkiem – założycielem Forum Związków Zawodowych. Ówczesny przewodniczący naszego związku Kazimierz Drabik wchodził w skład 10-osobowego komitetu założycielskiego tej centrali związkowej.

Przedstawiciele Zrzeszenia od samego początku bardzo aktywnie włączyli się w Forum Związków Zawodowych, pracując z ramienia tej centrali m.in. w zespołach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych zajmujących się prawem pracy i układami zbiorowymi oraz ubezpieczeniami społecznymi, a także w branżowych: ds. energetyki, branży chemicznej i hutniczej, a ostatnio – w podstoliku ds. przemysłu naftowego. Wiceprzewodniczący OZZZPRC Sławomir Wręga pełni funkcję wiceprzewodniczącego Forum Związków Zawodowych, natomiast Waldemar Lutkowski, który również jest wiceprzewodniczącym Zrzeszenia, jest sekretarzem prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i członka prezydium FZZ.

W latach 2008 -2016  r. funkcję przewodniczącego Zrzeszenia pełnił Roman Michalski.

Od kwietnia 2016 roku funkcję przewodniczącego OZZZPRC pełni Krzysztof Kisielewski.