Władze

Władze

Władzami Zrzeszenia są: Krajowy Zjazd Delegatów, Zarząd, Prezydium, Przewodniczący Zrzeszenia i Komisja Rewizyjna. Kadencja władz Zrzeszenia trwa cztery lata. Liczba kolejnych kadencji jest nieograniczona. Pełnienie funkcji we władzach Zrzeszenia może ustać w wyniku: zakończenia kadencji, zgonu pełniącego funkcję, rezygnacji z pełnienia funkcji, odwołania pełniącego funkcję przez Krajowy Zjazd Delegatów, utraty członkostwa w Zrzeszeniu organizacji, której dana osoba jest członkiem.

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia należy: uchwalanie Statutu i jego zmian, uchwalenie ogólnego programu działania Zrzeszenia, podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich podmiotów organizacyjnych Zrzeszenia, a w szczególności Zakładowych Organizacji Związkowych, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla innych władz Zrzeszenia. Zjazd Delegatów wybiera i odwołuje przewodniczącego Zrzeszenia, ustala liczebność Zarządu, Prezydium i Komisji Rewizyjnej oraz wybiera członków tych ciał. Rozpatruje sprawozdania Prezydium Zrzeszenia oraz Komisji Rewizyjnej, udziela absolutorium Prezydium Zrzeszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwala budżet Zrzeszenia oraz wysokość i zasady płacenia składek. Ma w swoich kompetencjach wybór delegatów na Kongres Forum Związków Zawodowych lub innych organizacji, do których należy Zrzeszenie, a także udzielanie zgody na podpisywanie porozumień z partiami politycznymi.

Prezydium » Zarząd »Komisja Rewizyjna »

Zgoda na wykorzystanie cookies oraz przetwarzanie danych osobowych Więcej informacji

Ta strona używa cookies. Korzystasz ze strony zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych – treści dostępnej w internecie. Jeśli Twoje ustawienia zezwalają na zapisywanie cookie, są one zapisywane. Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, inaczej rzecz biorąc w Twoim urządzeniu – komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu z przeglądarką stron internetowych lub innym podobnym oprogramowaniem. Cookies pozwalają na identyfikację komputera z którego użytkownik wszedł na stronę. Używamy plików cookie, które są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszania się po serwisie, albo w celu zapewnienia pewnych podstawowych funkcji. Używamy cookies, aby zwiększyć funkcjonalność witryny poprzez przechowywanie np. preferencji. Daje to nam możliwość poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, aby zapewnić Państwu lepsze działanie strony.

Korzystanie ze strony wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść klauzuli informacyjnej znajdziesz tutaj.

Zamknij