Posiedzenie Zarządu i Prezydium OZZZPRC

W dniach 3-4 września w miejscowości Złoty Potok odbyło się posiedzenie Zarządu i Prezydium OZZZPRC. Zarząd szeroko omówił bieżące działania Zrzeszenia. Szczególną uwagę poświęcono energetyce. Uzgodniono, że we wrześniu zostanie przeprowadzone szkolenie z tematyki RODO. Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych Waldemar Lutkowski omówił działania centrali oraz najważniejsze tematy przed wrześniowym posiedzeniem Zarządu Głównego. Przewodniczący Sekcji przedstawili problemy z jakimi borykają się ich organizacje. W październiku odbędą się posiedzenia prawie wszystkich sekcji branżowych.