Posiedzenie Zarządu OZZZPRC

W dniach 18-19 września odbyło się posiedzenie Zarządu OZZZPRC

Omówiono bieżące działania, ponadto Zarząd rozpatrzył kilka zaległych wniosków, które wpłynęły do Biura Głównego.

Uzgodniono, że w najbliższych miesiącach spotka się Zespół Statutowy w celu wypracowania projektu jednego regulaminu dla wszystkich Sekcji.

Omówiono funkcjonowanie strony internetowej oraz czasopisma Zmiany.

Szeroko omówiono także sytuację w poszczególnych Sekcjach.

Uzgodniono, że OZZZPRC zorganizuje szkolenia dla działaczy w temacie: „migracja pracowników” oraz, jeżeli będą zainteresowani, najnowsze zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości Związków.