Sekcja Górnictwa

Przewodniczący Sekcji:

Andrzej Mazur – 782-422-251

 

 

Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego

Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

ul. Św. Barbary 3, Rogowiec

97-400 Bełchatów

Przewodniczący- Waldemar Lutkowski – 601-698-647

Z-ca Przewodniczącego – Adam Polakiewicz – 601-698-651

Z-ca Przewodniczącego Adam Blada – 601-698-650

Tel. (044) 737-41-13

Tel/fax. (044) 737-41-12

zzprckwb@pro.onet.pl

www.zzprckwb.org.pl

Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego

przy Kopalni Soli „Kłodawa”

Al. Tysiąclecia 2

62-650 Kłodawa

Przewodniczący – Marian Wodnicki – 509 928 713

Wiceprzewodniczący- Antoni Koperski

tel. (063) 273-01-22 wew. 305,319,360

fax. (063) 273-05-45

zzprc@sol-klodawa.com.pl

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego „RUCH” Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”

ul. 600-lecia 9

62-540 Kleczew

Przewodniczący- Andrzej Mazur 782-422-251

wice- Maciej Kaźmierczak tel. 728-920-730

tel. (063_ 247-68-21 lub 247-68-22

fax.(063) 247-68-21

zzprc@kwbkonin.pl

www.zzruch.pl

Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Przemysłu Siarkowego KIZChS „Siarkopol” w Grzybowie

28-200 Staszów

Przewodniczący- Jerzy Kozioł – 607-956-548

tel. (015) 867-15-31 wew. 212

fax. (015) 864-35-35 – kont.

Fax: 15 867 15 30

zzprcps_siarkopol@interia.pl

Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego

Petrobaltic

Ul. Stary Dwór 9

80-958 Gdańsk

Przewodniczący – Cezary Zarębski

Z-ca Przewodniczącego – Jerzy Domżalski

Z-ca Przewodniczącego – Dariusz Toruński

Tel: 502-193-143

Fax: 690509877 500 160 143

zzprcpetro@interia.pl

www.petrobaltic.org