Jak założyć związek zawodowy

Magazyn Zmiany, maj, tekst nr 9

Procedura nie jest skomplikowana – szczegółowo opisuje ją ustawa o związkach zawodowych. W jej myśl, zz jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Organizacja związkowa ma też ustawowo zagwarantowaną niezależność od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

Tworzenie związków zawodowych
Aby powstał związek, potrzebna jest uchwała o jego utworzeniu – musi ją podjąć co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków
zawodowych. Osoby, które podjęły uchwałę, uchwalają statut oraz wskazują komitet założycielski (od 3 do 7 osób). Statut określa wszystkie najistotniejsze kwestie, przede wszystkim: nazwę; siedzibę; terytorialny i podmiotowy zakres działania; cele i zadania; prawa i obowiązki członków; strukturę organizacyjną ze wskazaniem, które z jednostek organizacyjnych związku mają osobowość prawną; sposób reprezentowania związku; organy związku, tryb ich wyboru i odwołania, zakres ich kompetencji oraz okres kadencji; źródła finansowania działalności związku oraz sposób ustanawiania składek członkowskich; zasady uchwalania i zmian statutu;

Po ustanowieniu statutu czas na kolejny krok – rejestrację w KRS. Uwaga! Jest na to 30 dni od termu utworzenia związku – w przeciwnym razie uchwała traci moc. Wszystko gotowe? Zapraszamy w szeregi OZZZPRC!

ZOBACZ KONIECZNIE: Jak przystąpić do OZZZPRC

-Służby radą i przykładem – gdyby pracownicy potrzebowali pomocy przy zakładaniu i rejestracji związku zawodowego w swoim przedsiębiorstwie, prosimy o kontakt z biurem OZZZPRC lub przewodniczącymi konkretnych sekcji – mówi Piotr Serafin z zarządu Zrzeszenia.

Print Friendly, PDF & Email

Zgoda na wykorzystanie cookies oraz przetwarzanie danych osobowych Więcej informacji

Ta strona używa cookies. Korzystasz ze strony zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych – treści dostępnej w internecie. Jeśli Twoje ustawienia zezwalają na zapisywanie cookie, są one zapisywane. Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, inaczej rzecz biorąc w Twoim urządzeniu – komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu z przeglądarką stron internetowych lub innym podobnym oprogramowaniem. Cookies pozwalają na identyfikację komputera z którego użytkownik wszedł na stronę. Używamy plików cookie, które są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszania się po serwisie, albo w celu zapewnienia pewnych podstawowych funkcji. Używamy cookies, aby zwiększyć funkcjonalność witryny poprzez przechowywanie np. preferencji. Daje to nam możliwość poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, aby zapewnić Państwu lepsze działanie strony.

Korzystanie ze strony wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść klauzuli informacyjnej znajdziesz tutaj.

Zamknij