Kim jesteśmy

Praca w ruchu ciągłym – czyli wykonywana 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu – to praca szczególna. Nigdzie indziej pracownik nie jest narażony na tak ogromny stres i negatywne skutki wielozmianowości. Doskonale o tym wiemy, dlatego 29 lat temu powołaliśmy do życia Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego. Dziś skupiamy blisko 12 tysięcy związkowców działających w przeszło 80 organizacjach związkowych największych zakładów w Polsce.

Nie chcemy być postrzegani przez pryzmat konfliktu, walki, czy formułowania bezpodstawnych roszczeń. Jesteśmy po to, by pomagać pracownikom, którzy w pojedynkę w starciu z firmą nie mają najmniejszych szans. Pomagamy zakładać organizacje związkowe, ale pomagamy nawet tam, gdzie jej nie ma – wystarczy wstąpić w nasze szeregi.

Chcemy, żeby praca była coraz bardziej bezpieczna, bo bezpieczeństwo w branżach, które reprezentujemy -– energetyce, chemii, koksownictwie, hutnictwie i górnictwie – jest dziś kluczowe.

Zrzeszenie powstało po to, by podejmować działania na rzecz łagodzenia skutków pracy oraz stać na straży praw pracowniczych wszystkich grup zawodowych. Współpracujemy z prawnikami, którzy setki razy pomogli skupionym w OZZZPRC pracownikom. Razem jesteśmy silni i możemy dokonywać ważnych rzeczy.

Przykłady? To dzięki staraniom naszych działaczy udało się wprowadzić pięciobrygadową organizację pracy. Wielokrotnie stawaliśmy do rozmów nt. polepszenia warunków pracy i płacy w firmach, w których zatrudnieni są nasi członkowie; aktualnie walczymy m.in. o przywrócenie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy w branży energetycznej. Dokument ten – w co gorąco wierzymy – nie tylko poprawi sytuację pracowników, ale zwiększy też bezpieczeństwo energetyczne całego kraju oraz stanie się przykładem dla innych branż.

W 2003 roku na nasze zlecenie naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie i Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi stworzyli ekspertyzę nt. szkodliwości warunków pracy w ruchu ciągłym. Trzy lata później Zrzeszenie pod patronatem Forum Związków Zawodowych zorganizowało w Warszawie międzynarodową konferencję naukową nt. Skrócenie czasu pracy jako rekompensata zatrudnienia w porze nocnej. Wzięli w niej udział przedstawiciele nauki z zakresu medycyny pracy reprezentujący Polskę, Holandię i Włochy, a wypracowane podczas konferencji stanowisko trafiło na biurka najważniejszych ośrodków decyzyjnych w Polsce.

OZZZPRC jest członkiem – założycielem Forum Związków Zawodowych. Ówczesny przewodniczący naszego związku Kazimierz Drabik wchodził w skład 10-osobowego komitetu założycielskiego tej centrali związkowej.

Przedstawiciele Zrzeszenia od samego początku aktywnie włączyli się działania FZZ, pracując z ramienia tej centrali m.in. w zespołach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych (obecnie Rady Dialogu Społecznego) zajmujących się prawem pracy i układami zbiorowymi oraz ubezpieczeniami społecznymi, a także w branżowych: ds. energetyki, branży chemicznej, górniczej i hutniczej, a ostatnio – w podstoliku ds. przemysłu naftowego.

Wiceprzewodniczący OZZZPRC Sławomir Wręga był pierwszym wiceprzewodniczącym Forum Związków Zawodowych, dziś tę funkcję piastuje Waldemar Lutkowski, który również jest wiceprzewodniczącym Zrzeszenia. Z kolei Roman Michalski jest sekretarzem Rady Dialogu Społecznego i członkiem prezydium FZZ.

W latach 2008 -2016  r. przewodniczącym Zrzeszenia był Roman Michalski, od kwietnia 2016 roku funkcję tę pełni Krzysztof Kisielewski. Zrzeszenie, które najpierw funkcjonowało jako Porozumienie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego Energetyki powstało w 1990 roku z inicjatywy m.in. Kazimierza Drabika. Jako pierwszy przewodził nim Bogdan Połunkiszkis.

Zgoda na wykorzystanie cookies oraz przetwarzanie danych osobowych Więcej informacji

Ta strona używa cookies. Korzystasz ze strony zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych – treści dostępnej w internecie. Jeśli Twoje ustawienia zezwalają na zapisywanie cookie, są one zapisywane. Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, inaczej rzecz biorąc w Twoim urządzeniu – komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu z przeglądarką stron internetowych lub innym podobnym oprogramowaniem. Cookies pozwalają na identyfikację komputera z którego użytkownik wszedł na stronę. Używamy plików cookie, które są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszania się po serwisie, albo w celu zapewnienia pewnych podstawowych funkcji. Używamy cookies, aby zwiększyć funkcjonalność witryny poprzez przechowywanie np. preferencji. Daje to nam możliwość poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, aby zapewnić Państwu lepsze działanie strony.

Korzystanie ze strony wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść klauzuli informacyjnej znajdziesz tutaj.

Zamknij