Kartka z kalendarza: 23 maja ukazały się ustawy o ZZ i rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Magazyn Zmiany, maj/05

-Dziś 23 maja, w kalendarzu związkowym ważny dzień – 33 lata temu wydano ustawy o związkach zawodowych i rozwiązywaniu sporów zbiorowych, które – po wielu nowelizacjach – obowiązują do dziś – przypomina Dariusz Salamon z prezydium OZZZPRC, mediator wpisany na listę mediatorów w sporach zbiorowych prowadzoną przez Ministra właściwego do spraw pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawy położyły podwaliny pod działalność związków zawodowych w wolnej Polsce, po upadku komunizmu w 1989 roku i przyczyniły się do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Głównym zadaniem związków zawodowych, działających na podstawie prawa z 1991 roku, jest stanie na straży praw i godności wszystkich ludzi pracy; w nowopowstającej Polsce, w której dopiero uczyliśmy się, jak powinny wyglądać relacje pracodawca-pracownik, przepisy były na wagę złota i dały legitymację do działania w imieniu strony społecznej – z góry i niejako z definicji skazanej na słabszą pozycję. Ustawy: o ZZ i rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a także Konstytucja i konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy ratyfikowana przez państwo polskie, określa cele i zasady funkcjonowania związków zawodowych, które mają być niezależne w swojej działalności statutowej od pracodawców, organów administracji państwowej i organizacji politycznych.

Związki mają wiele przywilejów – mogą współtworzyć podstawowe regulaminy i programy dotyczące pracowników, być stroną Układów Zbiorowych Pracy i uczestniczyć w negocjacjach płacowych i procesach restrukturyzacyjnych. Jednocześnie pomagają pracownikom w ustalaniu godziwych warunków pracy, obronie praw, uprawnień do wynagrodzeń za godziny nadliczbowe, czy dodatków zmianowych. To wszystko prowadzi to podnoszenia standardów pracy w Polsce, a w konsekwencji – do poprawy jakości życia.

Równie ważna jest ustanowiona w tym samym czasie – 23 maja 1991 roku – ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, która reguluje kwestie prowadzenia dialogu w firmie i sprzyja pozasądowym rozstrzygnięciom, chroniąc interesy obu stron konfliktu. Ustawa definiuje m.in. procedury mediacyjne i arbitrażowe, które, skutecznie zastosowane, znacznie skracają czas trwania sporu, jego temperaturę i – w ostatecznym rozrachunku – są dużo korzystniejsze ekonomicznie – zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika.

Print Friendly, PDF & Email

Zgoda na wykorzystanie cookies oraz przetwarzanie danych osobowych Więcej informacji

Ta strona używa cookies. Korzystasz ze strony zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych – treści dostępnej w internecie. Jeśli Twoje ustawienia zezwalają na zapisywanie cookie, są one zapisywane. Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, inaczej rzecz biorąc w Twoim urządzeniu – komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu z przeglądarką stron internetowych lub innym podobnym oprogramowaniem. Cookies pozwalają na identyfikację komputera z którego użytkownik wszedł na stronę. Używamy plików cookie, które są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszania się po serwisie, albo w celu zapewnienia pewnych podstawowych funkcji. Używamy cookies, aby zwiększyć funkcjonalność witryny poprzez przechowywanie np. preferencji. Daje to nam możliwość poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, aby zapewnić Państwu lepsze działanie strony.

Korzystanie ze strony wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść klauzuli informacyjnej znajdziesz tutaj.

Zamknij