Stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Wspólne stanowisko reprezentatywnych Organizacji Związkowych oraz reprezentatywnych Organizacji Pracodawców w sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Download (PDF, 314KB)