Ważna narada energetyków. Byli przedstawiciele rządu RP [ZDJĘCIA, RELACJA]

Magazyn Zmiany, luty/07
Relacja z zebrania Rady Sekcji ZE OZZZPRC, autor: Piotr Serafin

Już tradycyjnie w I kwartale kolejnego roku, Rada Sekcji Zakładów Energetycznych OZZZPRC, zebrała się na swoim pierwszym spotkaniu. Tak było i tym razem. Powodów takiego trybu pracy jest kilka, ale tym najważniejszym jest wywiązanie się z wymogu regulaminowego dotyczącego złożenia odpowiednich sprawozdań z działalności za 2022 r.

Ten rodzaj „rozliczenia” się z członkami centrali branżowej jest o tyle ważny, że po przeprocedowaniu tych dokumentów są one również przedkładane do biura naszej centrali związkowej, czyli OZZZPRC.

W dn. 20-22.02.2023 roku zebranie Rady Sekcji Zakładów Energetycznych w Podzamczu miało jednak szczególny i wyjątkowy charakter, można nawet śmiało powiedzieć – bezprecedensowy w swojej długoletniej (32 lat), działalności. Historyczny wymiar tego wydarzenia polegał na osobistym udziale w obradach przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych w osobach: Pana Karola Rabendy – wiceministra odpowiedzialnego w resorcie za transformację sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz Pana Marcina Izdebskiego – dyrektora Departamentu Paliwowo-Energetycznego w tymże ministerstwie. Ponadto na nasze zebranie zaproszenia przyjęli również i aktywnie uczestniczyli „gospodarze” energetyczni regionu, w którym mieliśmy okazję pracować, i tak na spotkanie przybyli: Pan Jarosław Kwasek – prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A. , Pan Wojciech Nita – Dyrektor  Generalny oddziału Skarżysko – Kamienna PGE Dystrybucja S.A. oraz Pan Marcin Gierczak – Dyrektor Rejonu Kielce PGE Dystrybucja S.A.

Już wymienione powyżej osobistości mogą świadczyć o tym, jak profesjonalne, merytoryczne oraz eksperckie debaty odbyły się w  temacie przyszłości przemysłu energetycznego w Polsce. Motywem przewodnim poruszanych tematów i ożywionych dyskusji była trwająca transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce, zwłaszcza w kontekście trwałości zatrudnienia pracowników i dalszych perspektyw funkcjonowania środowisk pracy tak wysoko wyspecjalizowanych grup zawodowych w energetyce jak elektromonterzy urządzeń, służby ruchu oraz oczywiście funkcjonowanie zespołów Pogotowia Energetycznego.

Wszystkie omawiane kwestie pozbawione były podtekstu politycznego, a dotyczyły przecież rządowego programu. Pokreślono potrzebę dofinansowania w niedalekiej przyszłości sieci dystrybucyjnej jako głównego elementu „transportującego” energię elektryczną z odnawialnych źródeł mocy – OZE – działających w dużym rozproszeniu do odbiorców, i to na każdym poziomie napięcia. Zarówno Pan minister jak i Pan dyrektor, z całą stanowczością i dosadnością podkreślali rolę związków zawodowych, a zwłaszcza tak merytorycznej centrali branżowej jaką jest Sekcja ZE OZZZPRC w całym procesie.

Pan minister Rabenda, nie ukrywał również, że liczy na mocną współpracę naszego środowiska w konsultowaniu rozwiązań dedykowanych projektom dotyczącym energetyki zawodowej. Niezwykle istotnym elementem powodzenia projektowanych założeń jest ich ewolucyjny charakter – a nie rewolucyjny – i do tego potrzebny jest szczery, prawdziwy, partnerski dialog społeczny. Do tego aspektu rząd RP przywiązuje priorytetową uwagę. Pan dyrektor Izdebski, w swojej wypowiedzi wiele miejsca poświęcił zagadnieniom związanym z tworzeniem magazynów energii oraz konieczności uwolnienia możliwości pozyskiwania środków inwestycyjnych od instytucji finansowych dla firm energetycznych po wydzieleniu z grup aktywów węglowych. Odniósł się również do pytań dotyczących segmentu ciepłowniczego (EC i C), które pozostają w strukturach grup energetycznych. Dużo ważnych deklaracji padło również pod adresem istotnego dla bilansowania systemu energ. rozwoju i perspektyw inwestycyjnych dla elektrowni szczytowo – pompowych jako regulatorów oraz magazynów mocy.

W dalszej części dyskusji poruszono zagadnienia wiążące się ze stabilizacją zatrudnienia, ciągłości źródeł prawa pracy po przeprowadzonym procesie transformacji, koniecznością wynegocjowania nowego źródła prawa pracy dla przemysłu energetycznego w taki sposób, aby pracodawcy nie konkurowali pomiędzy sobą kosztem pracowników (PUZP). Ten wątek był również szeroko skomentowany przez Pana dyrektora Nitę, który jest przedstawicielem Związku Zawodowego Pracodawców Energetyki Polskiej. Do naszych postulatów dotyczących pracy zespołów pogotowia energetycznego w przyszłym kształcie segmentu działalności operatorskiej odniósł się Pan prezes Kwasek, który nie zakwestionował idei funkcji zespołów PgE w aspekcie bezpieczeństwa pracy systemu elektroenerg. oraz roli tych pracowników w całym procesie bezpieczeństwa energetycznego państwa i społeczeństwa, ale podkreślił potrzebę znalezienie adekwatnych środków, na sfinansowanie tych rozwiązań.

Wszyscy uczestnicy narady dostrzegli nagłą potrzebę odbudowy wizerunku energetyki polskiej jako atrakcyjnego pracodawcy, odnosząc się w ten sposób do powstałej i pogłębiającej się luki pokoleniowej. Dla nas ważnym wnioskiem z tej dyskusji jest niewątpliwie fakt, że egzaminy kwalifikacyjne dla energetyków w cyklu co 5 lat nie stanowią elementu zachęcającego do wiązania z zawodem energetyk!.

Rozmowy toczyły się do późnych godzin wieczornych i kontynuowane były już podczas uroczystej kolacji wydanej na cześć gości. Wart jest rozważenia postulat, aby kontynuować naszą współpracę w ramach problemowego zespołu roboczego. Każdy z uczestników narady miał zapewnioną pełną i nieskrepowaną swobodę wypowiedzi oraz miał okazję bezpośrednio  porozmawiać z decydentami w sprawach, które nurtują – czasem przeszkadzają – podczas codziennej pracy. To naprawdę rzadka okazja do lobbowania spraw i problemów pracowników energetyki szerokiej rzeszy  reprezentantów zw. zawodowych ruchu ciągłego w tak bezpośredni sposób do reprezentantów Rządu RP. Ponadto, co jest równie istotne, członkowie zarządów firm energetycznych, na różnych poziomach zarzadzania, byli świadkami wpływu naszych postulatów na opiniowanie różnorodnych procesów i projektów w energetyce.

Warto w tym miejscu podziękować za organizację tego spotkania kolegom – członkom ZZPRC z Kielc (w szczególności kol. Wojtkowi Drabikowi) za wysoki poziom dopracowania szczegółów technicznych narady, a wszystkim uczestnikom za tak liczny udział. Dziękuję również zaproszonym gościom za przybycie oraz przedstawicielom zarządów spółek energetycznych za sprawowanie opieki organizacyjnej nad tym wydarzeniem.

Pozdrawiam. Piotr Serafin – przewodniczący RS ZE OZZZPRC

Print Friendly, PDF & Email

Zgoda na wykorzystanie cookies oraz przetwarzanie danych osobowych Więcej informacji

Ta strona używa cookies. Korzystasz ze strony zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych – treści dostępnej w internecie. Jeśli Twoje ustawienia zezwalają na zapisywanie cookie, są one zapisywane. Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, inaczej rzecz biorąc w Twoim urządzeniu – komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu z przeglądarką stron internetowych lub innym podobnym oprogramowaniem. Cookies pozwalają na identyfikację komputera z którego użytkownik wszedł na stronę. Używamy plików cookie, które są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszania się po serwisie, albo w celu zapewnienia pewnych podstawowych funkcji. Używamy cookies, aby zwiększyć funkcjonalność witryny poprzez przechowywanie np. preferencji. Daje to nam możliwość poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, aby zapewnić Państwu lepsze działanie strony.

Korzystanie ze strony wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść klauzuli informacyjnej znajdziesz tutaj.

Zamknij